NBvP Vrouwen van Nu
Inl. mevr. G. Meinders, Schultestraat 4154
9423 PK Hoogersmilde. 0592 459379

Prot. Chr. Vrouwenvereniging “De Rank”
Inl. mevr. A. Hoogeveen-Stam, Hulzeboschstraat 18
9423 RP Hoogersmilde, 0592 459345
Email; Hoogeveen/stam@kpnplanet.nl

Stichting Hertekamp-Speeltuin
contactpersoon dhr. R. Koenrades, Burg Servatiusstraat 1
9423 PN Hoogersmilde, 0592 459473

Gymlokaal de Bosrand
Sportlaan 2,
9423 PV Hoogersmilde

Buurtvereniging P.H. Brug
Contactpersoon en penningmeester. mevr. H. Talen,
Cliffortstraat 6, 9423PS Hoogersmilde, Telefoonnummer: 0592-459890,
email h-hummel@hetnet.nl

Buurtvereniging H.O. Draai
Contactpersoon en penningmeester Mevr D.Smit-van Duivenbodent,
Bosweg 6, 9423 PZ Hoogersmilde, Telefoon 0592-458959

 

IJsvereniging "d' Olde Smilde"
Contactpersoon mevr. S.Trul, Vaartweg 146, 9423 RK Hoogersmilde
Voorzitter dhr. Joh Sikken, Roelfsemaweg 10, 9423 RA Hoogersmilde,
johanengeasikken@live.nl 

Commissie Dorpsfeest
Jan Otten, voorzitter I Tjerkje Kuiper, Penningmeester I Albert Oosting, secretaris
Nick van den Berg, lid  I Aletta Slagter, lid I Roelie Bel, lid
Dit bestuur zal alles er aan doen om het dorpsfeest te doen slagen.
Zie website; www.dorpsfeesthoogersmilde.nl
facebook.com/dorpsfeesthoogersmilde.nl

Gymnastiekvereniging SV Hoogersmilde
Inl. mevr. T.Pietersr, De Veldhuizen 3
9423 TD Hoogersmilde, 0592 795433
geti@live.nl
www.svhoogersmilde.nl

SV Hoogersmilde
Inl. dhr. A. Hoogeveen, Sportlaan 10
9423 PV Hoogersmilde, 0592 459819
www.svhoogersmilde.nl

Jeugdafd voetbal
Inl. dhr. P. Pieters, 0592 459077
pieters/p@home.nl
www.svhoogersmilde.nl

afd Volleybal
inl. mevr. A. Blaauw, Marcelisstraat 27
9423 RS Hoogersmilde
e.jb.blaauw@hetnet.nl
www.svhoogersmilde.nl

Handbalvereniging SV Hoogersmilde
Inl. dhr. A. IJzer, Het Sticht 23, 9405 NS Assen, 06 27506581
svh@handbal.nl
www.svhoogersmilde.nl

Volleybalclub Hoogersmilde
Inl. dhr. H.J. Wildeboer, Kruirad 4, 9422 LN Smilde, 0592 412147
hj.wildeboer@hetnet.nl

Openluchtbad Hoogersmilde
Bosweg 13-E, 9423 PZ Hoogersmilde, 06-27191778

Buurtbus Hoogersmilde/Hijken/Beilen
Inl. dhr. W. Velthuis, Meidoornlaan 5, 9421 PW Bovensmilde
willemvelthuis@hotmail.com
www.hijken.nl

 Postagentschap Hoogersmilde
Rijksweg 183, 9423PD Hoogersmilde,  0592-459012

Uitvaartvereniging “Laatste Eer” Hoogersmilde
Inl. T. Hoogeveen, Rijksweg 115, 9422 CH Smilde, 0592 - 459469
www.susmilde.nl/uitvaartvereniging-hoogersmilde

Buurtacademie Hoogersmilde
Inl mw H.Klok, Vaartweg 131, 9423 RJ Hoogersmilde, 0592 459303
buurtacademie.hoogersmilde@kpn.nl

Avond4daagse Hoogersmilde
Contactpersoon Margretha de Wit, Burg.Servatiusstraat 37, 9423 PN Hoogersmilde,
0592 459260,  margretha.dewit@kpnmail.nl

 

 
     

 

 

© www.hoogersmilde.eu

webdesign: Br@m