31-10-2015 Prijsvraag Mooi Op Eigen Kracht. GEWONNEN.!!

Negen prijswinnaars Mooi op eigen kracht 2015 in Midden-Drenthe

18 deelnemers aan het project Mooi op Eigen Kracht 2015 (MOEK) presenteerden zaterdag 31 oktober jl. hun plannen tijdens een markt in het gemeentehuis in Beilen. Er kwamen negen prijswinnaars uit de bus.
De gemeente Midden-Drenthe had een  prijzenpot van € 15.000,00 beschikbaar gesteld.

Prijzen

 
 
De prijzen zijn als volgt verdeeld:

-       Buurtvereniging ’t Beurschap, Beilen, het opzetten van een hand- en spandienstennetwerk, € 1.000,00

-       Stichting Dierenweide Stroomdal, Beilen, betrekken van bewoners en kinderen bij de verzorging van de dieren en de moestuin en aanschaf materiaal, € 2.000,00

-       Imkersvereniging Eendracht, Beilen, opzetten van een lesprogramma voor aankomende imkers en het bouwen van een bijenstal en - hotel, € 1.500,00

-       Dorpsbelangen Wijster, het maken van een social sofa, € 1.500,00

-       Duurzaam Bovensmilde e.o., met ‘zorg voor elkaar’ de zorg in Bovensmilde e.o. versterken, € 1.000,00

-       Werkgroep meer bewegen Smilde, het aanschaffen van toestellen voor de beweegtuin bij het Beurtschip en de Meerpaal, € 2.000,00

-       Vereniging dorpsbelangen Hoogersmilde, het realiseren van een MHOP Multifunctionele Hoogersmilderger OntmoetingsPlek, € 1.500,00

-       Dorpshuis ’t Broekhoes, Balinge, het realiseren van een bibliotheek en de aanschaf van een biljart voor het dorpshuis, € 1.500,00

-       Buurtvereniging de Zandhoek, in oude ere herstellen van de Braandkoel en directe omgeving, € 1.000,00.

De overige inzenders hebben per project € 200,00 gekregen om de realisatie van hun project te stimuleren.

Naoberschap

Wethouder Emko Dolfing van Midden-Drenthe reageerde enthousiast:
“We zijn blij verrast dat ook bij deze derde editie van MOEK weer zo’n groot aantal deelnemers waren. Iedereen heeft veel werk verzet om met elkaar tot deze mooie en creatieve plannen te komen. Alleen dat getuigt al van Naoberschap wat zo belangrijk is.
Niet alle plannen vielen in de prijzen.

Bij de eerste twee edities van MOEK is het gelukt om alle ingediende plannen te realiseren. We gaan samen met de indieners van de plannen, bekijken of dat nu ook weer mogelijk is”.

Prijsvraag

De prijsvraag is uitgeschreven met als doel om het Naoberschap in Midden-Drenthe te stimuleren. Ook is het project bedoeld om de leefbaarheid van dorpen en wijken te bevorderen en om een bijdrage te leveren aan een mooiere en betere leefomgeving.

“Mooi op eigen kracht” benadrukt dat het gaat om een ‘mooie’ omgeving waarin ‘op eigen kracht’ veel gerealiseerd kan worden.

 

 

 

 

© www.hoogersmilde.eu

webdesign: Br@m