Zie het Fotoalbum voor foto's tijdens de aanleg

In 2009 is de wens uitgesproken om een belevingspad te creŽren. Met dit pad willen we de mensen kennis laten maken met de rijke historie en interessante omgeving van Hoogersmilde. Deze route is bedoeld voor zowel dorps- en buurtbewoners als voor recreanten en toeristen. Als basis voor het pad wordt een bestaande wandelroute van Staatsbosbeheer gebruikt. Het gaat om de rode paaltjes route die ligt in het Nationaal Park Drents-Friese Wold bij Hoogersmilde. Deze route is ongeveer 2 kilometer lang en daardoor geschikt voor jong en oud.

Langs het belevingspad komen een achttal objecten. Het idee is dat deze objecten op speelse en leerzame wijze verwijzen naar de cultuur en historie van Hoogersmilde en de directe omgeving. De objecten moeten opgaan in de natuurlijke omgeving van het Drents-Friese Wold.

Projectgroep

Om dit te realiseren is er een projectgroep in het leven geroepen. In deze projectgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

ē Dorpsbelangen Hoogersmilde
ē Welzijnswerk Midden-Drenthe
ē Camping De ReeŽnwissel
ē Staatsbosbeheer

    ē Recreatieschap Drenthe
ē Provincie
ē Gemeente Midden Drenthe

De projectgroep heeft de afgelopen tijd nagedacht over het doel en de vorm die het belevingspad in Hoogersmilde kan krijgen. De projectgroep vindt het belangrijk dat de bewoners betrokken worden bij de verdere uitwerking en realisatie van het pad.

Bewonersavond op 25 september 2013

Hoe de objecten eruit gaan zien en welke thema ze krijgen is nog niet bekend.
Op 25 september wordt er door de projectgroep een bewonersavond georganiseerd. Op deze avond willen we samen met u, de bewoners van Hoogersmilde, nadenken over de concrete invulling van het belevingspad.
Dit doen we door de bestaande route te lopen en alle ideeŽn en wensen te verzamelen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze avond aanwezig te zijn.

Verslag van de wandeltocht belevingspad.

Woensdag 25 september was de gezamenlijke ideeŽn wandeltocht van de inwoners van Hoogersmilde.

De opkomst was goed, 30 personen hadden hieraan gehoor gegeven.
Om 18.15 uur was er het welkoms woord van dorpsbelangen,  waarna de projectleider van de werkgroep dhr. Raymond Beerendonk een korte uitleg gaf over hoe de ontwikkeling van het belevingspad tot stand was gekomen en hoe verder de avond ging verlopen.

Het was de bedoeling door het pad te wandelen, dat in een achttal percelen was verdeeld, om dan onderweg zo op ideeŽn te komen, die te maken hadden met de cultuur en historie van Hoogersmilde.
Tevens moesten de objecten leerzaam zijn,  maar ook enkele een spelelement bevatten.  Ook hierin zullen de scholen hun creativiteit op kunnen loslaten. De belangstellenden werden in drie groepen verdeeld om de route te lopen, met in iedere groep iemand die toch behoorlijk op de hoogte was van de historie van Hoogersmilde. Het was de bedoeling om hiervoor een uur nodig te hebben, en dan weer samen te komen in de loods van SBB.

Nadat de groepen weer binnen waren en voorzien van koffie, nam dhr. Merijn Vrij van kunst academie Minerva het woord om de groepen hun ideeŽn naar voren te laten brengen en die te noteren. Het borrelde van de ideeŽn uit de groepen, maar daarbij nog leuke historische verhalen en anekdotes, zodat het voor de aanwezigen niet alleen boeiend maar ook een  hele leuke en gezellige avond werd. De ideeŽn worden nu gekateriseerd en gebundeld en dan zal de werkgroep hier mee aan de slag gaan, om later de belangstellenden weer uit te nodigen om met hen de uitkomst en gekozen ideeŽn te delen.

Al met al een avond waar veel ideeŽn en verhalen te horen waren en die zeker vervolg zal krijgen in het tot stand brengen van het belevingspad van Hoogersmilde, zodat men kan zeggen: "dat is ons belevingspad".

Tot slot bedankte de projectleider de aanwezigen voor hun geweldige inbreng en wenste ieder wel thuis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vervolg van het Belevingspad Hoogersmilde.

Tijdens de wandeltocht van het toekomstige belevingspad die op 25 september 2013 is gehouden over wat voor objecten daar aan zouden kunnen komen, zijn veel ideeŽn naar boven gekomen die het belevingspad leerzaam en aantrekkelijk maken. De ideeŽn waren hoofdzakelijk zo als was gevraagd, gebaseerd op raakvlakken die met Hoogersmilde te maken hadden. De omgeving, historie en natuur dienden hiervoor als inspiratiebron.

De vele goede creatieve ideeŽn zijn door de projectgroep geÔnventariseerd en van alle kanten doorgelicht en er over gedacht wat ervan haalbaar zou zijn.     De projectgroep heeft zo alle ideeŽn gescreend en daarvan nu een aantal uitgekozen, en wil deze nu aan de inwoners van Hoogersmilde voorleggen en ook het verdere verloop van het belevingspad met hen doornemen.

Deze avond zal worden gehouden op maandag 25 november 2013 om 20.00 uur in de dorpsruimte de Olde Bieb.  De projectgroep hoop weer net als de eerste keer op een groot aantal belangstellenden.

Namens de projectgroep, Mindert van der Velde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag

Belevingspad Hoogersmilde:

Op dinsdag 25 november 2014 is in de dorpsruimte de Olde Bieb het gebruikerscontract voor het grondgebruik van Staatsbosbeheer voor het maken van het belevingspad ondertekend.
Door deze ondertekening tussen de verhuurder Staatsbosbeheer (SBB) en huurder Vereniging van Dorpsbelangen is men na een langdurende aanloop, weer een heel stuk dichterbij het realiseren gekomen.
De ondertekening gebeurde namens SBB door mr.ing. L.M. Hummelen en namens Vereniging van Dorpsbelangen door de voorzitter. De projectgroep waarin, Raymond Beerendonk (projectleider) gemeente M/D, Welzijn, Dorpsbelangen, dhrA Blijsie en dhr P. Bes vertegenwoordigd zijn, waren zeer verheugd dat dit nu na een lange weg toch gelukt is om hierover afspraken te maken.

Nu kan de projectgroep weer verder met de vergunning aanvragen en komen tot het voorbereiden van de objecten.

Binnenkort is er voor de vrijwilligers die bereid zijn om mee te helpen om tot het maken van de objecten, een avond om alle plannen weer toe te lichten en een tijdspad te maken, zodat er eindelijk begonnen kan worden met de realisatie van het belevingspad Hoogersmilde .

    

    

-----------------------------

20 januari 2015
Bron: RTV Drenthe

Vliegtuig komt met neus in de grond in Drents Friese Wold

HOOGERSMILDE - Een vliegtuig dat in het Drents Friese Wold komt te staan is aangekomen in Hoogersmilde.
Stichting Dorpsbelangen werkt daar aan een nieuwe wandelroute waarlangs de aanwinst komt te staan. Dorpsbelangen heeft het Saab-toestel op de kop getikt bij een handelaar in afgeschreven vliegtuigen uit Limburg.Samen met een groep vrijwilligers gaat de stichting het oude lesvliegtuigje opknappen en overspuiten in de kleuren van een Spitfire-gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog.

Waarom een vliegtuig?
Het toestel verwijst naar het nepvliegveld dat de nazi's in de Tweede Wereldoorlog op die plek hebben aangelegd. Het vliegveld moest de aandacht van geallieerde bommenwerpers afleiden, zodat ze niet het nabijgelegen vliegveld bij Havelte zouden aanvallen.Stichting Dorpsbelangen legt de namaak-Spitfire met de neus naar beneden in het bos, zodat het net lijkt of die is neergestort.

Belevingspad Hoogersmilde
Er komen naast het vliegtuig ook een oud veenhuis en een waterput langs het pad.
Kinderen kunnen dan spelenderwijs kennis maken met de geschiedenis. De wandelroute moet in juni 2015 klaar zijn.

Op 02 juli 2015 was de feestelijke opening van het Belevingspad.

Zie het Fotoalbum voor foto's tijdens de aanleg

 

 

 

© www.hoogersmilde.eu

webdesign: Br@m